ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΓΟ

Γνωρίζω το άλογο και την καθημερινότητά του στον Ιππικό Όμιλο Κυκλάδων. 
Αγαπώ, Σέβομαι, Μαθαίνω.