ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ

Υπερπήδηση Εμποδίων, Ιππική Δεξιοτεχνία, Αμαξοδήγηση και Ιππική Αντοχή είναι τα αθλήματα στα οποία συμμετέχει ο Ιππικός Όμιλος Κυκλάδων, το μοναδικό αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο στις Κυκλάδες από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.